ฟรีเว็บ
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 

จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
จังหวัด นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา
รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา  ข้อมูล ณ วันที่ 26/06/2556

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

34

26

60

ม.2

33

31

64

ม.3

49

47

96

รวม

116

104

220

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

19

28

47

ม.5

17

28

45

ม.6

16

12

28

รวม

52

68

120

รวมทั้งสิ้น

168

172

340

 
   
   

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ที่ตั้ง 59 หมู่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 044756133 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@huayluk.ac.th

©2012 by www.huayluk.ac.th